Ako a prečo merať ozón?

Ako všade, tak aj pri dezinfekcii ozónom platí, že všetkého veľa škodí. Pre ozón, podobne ako pre oheň, môžeme s čistým svedomím povedať, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Vo vysokých koncentráciách je totiž zdraviu škodlivý. Preto je ho potrebné pri práci s ním často merať a monitorovať. Ako na to si povieme v našom článku.

Bezpečnosť pri práci s ozónom

O tom, že je ozón pre človeka veľmi užitočný niet žiadnych pochýb. Jeho použitie je naozaj širokospektrálne a svoje miesto si našiel takmer v každom odvetví. Od lekárov, kozmetických salónov, až po požičovne športovej výbavy. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na upratovacie firmy rôzneho zamerania.

Avšak ako sme už zmienili, pri vyšších koncentráciách je tento plyn zdraviu škodlivý. Treba však podotknúť, že ak sa dodržia všetky potrebné postupy, je ozonizácia bezpečnou formou dezinfekcie. Súčasťou práce s ozónom je preto aj jeho meranie. V prípade, že sa ozón nemeria, využívame pre bezpečné dýchanie masky a s ochranným filtrom. Priestory tak môžeme bezpečne vyvetrať a vy sa môžete bezpečne vrátiť do svojich priestorov.

VEDELI STE, ŽE: Pri dezinfekčných procesoch s akoukoľvek chemikáliou sa musia dodržiavať overené návody a postupy. V opačnom prípade sa tieto látky stávajú pre človeka nebezpečnými. Ozón (trojatomárny) nie je výnimkou. Našťastie po splnení svojej úlohy likvidácie nebezpečných mikroorganizmov sa rýchlo mení na obyčajný kyslík (dvojatomárny).

Ako merať ozón?

Meranie ozónu je v súčasnosti najmä doménou veľkých miest, kde sa ozón pri dezinfekcii používa najčastejšie. Napríklad v Bratislave. Väčšinou sa spoľahlivé monitorovanie a meranie ozónu zabezpečuje prostredníctvom rôznych senzorov, regulátorov, či záznamníkov. Tie sú určené predovšetkým na meranie koncentrácie ozónu v oblasti hygienického limitu pre pracovné prostredie.

Senzor napríklad poskytuje číslicový výstup zodpovedajúci koncentrácii ozónu a zároveň stavový signál pri prekročení nastavenej limitnej koncentrácie. Najčastejšie plní kontrolnú funkciu pri ovládaní generátorov ozónu a ionizátorov. Stavový výstup zase umožňuje ovládanie generátorov ozónu, či hlásičov prekročenia nastavenej koncentrácie ozónu.

Do terénu sa však viac hodia prenosné monitory ozónu. Tie navyše umožňujú vysoko selektívne meranie ozónu už pri nízkych koncentráciách ozónu. Rovnako sa môžu používať na monitorovanie vnútorného i vonkajšieho vzduchu. Výborne poslúžia aj na mapovanie vonkajšieho okolitého prízemného ozónu.  

VEDELI STE, ŽE: Prenosné monitory sú jednoduchými a užitočnými nástrojmi pre manažérov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Najmä v súvislosti so zhromažďovaním informácií o hladinách ozónu v interiéri aj exteriéri v reálnom čase.

Niečo o nás

TOPDEZINFEKCIA.SK vznikla ako ďalšia divízia spoločnosti ĽUDMILA s.r.o. Naša spoločnosť funguje od roku 2004. Začínali sme s predajom drogérie a čistiacich prostriedkov. Neskôr sme svoju pôsobnosť a získané skúsenosti s predajom čistiacich prostriedkov preniesli aj do čistiacich a tepovacích služieb. Od roku 2016 sme sa zamerali aj na dezinfekciu a prevenciu priestorov. Ponúkame zaškolených pracovníkov a dlhoročné skúsenosti.

Scroll to Top